ev kazaları

warning: Creating default object from empty value in /home/temiz/domains/temizsayfa.com/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Çeşitli Maddeler İle Oluşan Zehirlenmeler

YAKICI MADDELERLE ZEHİRLENMELER

Evlerde en çok kullanılan yakıcı madde, çamaşır suyu olarak bilinen yüzde 3-6lık hipoklorit çözeltisidir. Ayrıca tuzruhu (hidroklorik asit) gibi asitler ve çamaşır sodası gibi güçlü alkaliler de evlerde kullanılan yakıcı maddeler arasında yer alır. Çocuklarda hipokloritin öldürücü dozu 15-30 mldir.

Bu ürünlerin içilmesi, ağız ve üst sindirim yollan mukozasında örselenmeye bağlı belirtilere yol açar. Ağrı, kanlı olabilen kusma, yutak ve gırtlak ödemi ortaya çıkar. Ağır olgularda yemek börusu ve mide delinebilir. Aynca aşırı tansiyon düşmesi, bilinç bulanıklığı ve korna görülebilir. Güçlü asit ve baz buharlannın solunması, örselenmeye bağlı boğulma, öksürük ve akciğer ödemine yol açar. Deride örselenmeye bağlı bozukluklar ve değişik şiddette yanıklar oluşabilir.

Zehirlenmeler

Zehirlenmeleri Tanımak İçin Temel Bilgiler

Zehir, vücuda belirli bir miktarda alınınca, sürekli veya geçici tehlike yaratan zararlı maddedir.

- Zehirlenmelerin yüzde 90’ı evlerde olur.
- Zehirlenenlerin yüzde 60’ı 5 yaş altındaki çocuklardır.
- Bu çocukların yüzde 5’i kaybedilir.
- 18 yaş üstündekilerde ölüm oranı daha yüksektir.

Sindirim Yoluyla
Ağızdan alınan zehirli maddelerin oluşturduğu zehirlenmelerdir.
- Yabani manatr, alkol, aspirin, temizlik ürünleri, böcek ilaçları, DDT, uyku hapı, çamaşır suyu, kezzap, cıva, kurşun, arsenik, siyanür, fosfor, fare zehiri, kalp ilaçları, mavi ispirtor, benzin, gazyağı, tiner, yağlı boya, boya çözücüler, aseton.
- Normalde kullanılan ilaçların aşırı dozda alınması (aspirin, uyku hapı vb.)
- Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar ve gıda maddeleri.

Solunum Yoluyla
- Karbonmonoksit (soba, mangal, oto egzost gazları, kuyu ve derin çukurlarda biriken gazlar.)
- Sentetik boya ve yapıştırıcılardan buharlaşan gazlar.

Böcek Sokma ve Isırmaları

Böcek Sokmaları ve Isırmalarını Tanımlamak İçin Temel Bilgiler

En çok görülenler;
Böcekler: Pire, kene, arı, akrep
Omurgalılar: Yılan, köpek, insan

Böcek sokmaları ve ısırmalarında yapılması gerekenler nelerdir?

Böcek ısırmalarında;
- Elinizi kullanmadan böceği uzaklaştırın.
- Yarayı bol sabun ve suyla yıkayın.
- Bölgeye soğuk uygulayın.
- Yara bandı ile kapatın.
- Akrep sokmalarında serum gerekebilir.
- Derhal doktora başvurun.

Yılan ısırmalarında;
Belirtiler: ağrı, ikili diş izi ve yılanın kendisi.
- Yarayı sabun ve bol suyla yıkayın.
- Bölgeyi vücudun aşağısında ve hareketsiz tutun.
- Derhal doktora başvurun.

Köpek ısırmalarında;
Belirtiler: Diş izleri ve görgü tanıkları.
- Bal sabun ve suyla yıkayın.
- Steril bir pansumanla kapatın.
- Kuduz tehlikesini unutmayın.
- Derhal doktora başvurun.

Elektrik Çarpmaları

Elektrik çarpmalarını tanımak için temel bilgiler

Elektrikle çarpılmak için akımın vücuttan geçerek + ve - kutuplar arasındaki devreyi tamamlaması gerekir. Pil, batarya, ve akümülatörler doğru akım üretirler. Doğru akım 20-30 volttan sonra çarpılma hissi vermekte ancak tahribat yapmamaktadır. Pil ve oto aküsü ile çarpılmak olası değildir. 30 volt üstü doğru akım (DC) kaynakları tehlikelidir.

Evde kullanılan elektrik alternatif akım (AC) tipindedir. Alternatif akım, 15 volt üstünde çarpılma hissi verir, tahribat yapmaz. 20 volt üstü tehlikeli sayılabilir. Elektriğe temas eden noktalar arası mesafe kısa ise arada kalan doku şiddetle ısınır ve yanar. Yanık, elektrik akımının kuvvetine bağlı olarak artar.

Alternatif akım, kalp üzerinden geçecek olursa, kalbin sinirsel ileti sistemini bozar, kalp durur.

Allternatif akımla çarpılma çok kolaydır. Prizdeki aktif kutba değildiğinde, vücut devreyi tamamlamak için yere basan ayakları kullanır.

Boğulmalar

Boğulmaları Tanımak İçin Temel Bilgiler
Yaşamın devam edebilmesi için her solunum hareketi ile üst solunum yollarından akciğerin en uç noktalarına kadar oksijen taşınır.
Bu ulaşımı engelleyen her türlü etken, boğulmaya neden olur.
Üst solunum yollarının muhtelif nedenlerle tıkanması akciğerlere oksijenin gitmemesine, dolaşımda, dolayısıyla hayati merkezlerde işlev bozukluğuna ve ölüme sebep olur.

Boğulma Nedenleri
- Üst solunum yollarını tıkayan her türlü cisim
- İri bir lokma, erik, üzüm, kayısı, fındık, fıstık vb.
- Küçük oyuncak parçaları, bilye, balon vb.
- Su, muhtelif içecekler
- Ani allerjik reaksiyonlar
- Astım
- Ani kalp yetmezliği ve akciğer ödemi

Boğulma Belirtileri
- Karakteristik olarak iki el boyunda çapraz kavuşturulmuş
- Yüz ve dudaklar morarmış
- Aşırı hava açlığı görüntüsü
- Su birikintisinde yüzükoyun, bilinçsiz durumda
- Şuur kapalı, sırtüstü yatar konumda, morarmış
- Uzun süre zehirli gaz solumuş

Şofben Zehirlenmeleri

Şofben kazalarını tanımak için temel bilgiler

Şofben sistemleri sıcak su temini amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Elektrikle çalışanlar daha çok termostat arızası nedeniyle kazan patlamalarına sebep olmakta, hastalar sıcak su yanıkları ile karşılaşmaktadırlar.

LPG ile çalışan şofbenler de bazen kazlara sebep olmaktadırlar. Ancak bu kazalar, ortamdaki oksijenin yanma sırasında tüketilmesine bağlıdır.

LPG zehirli değildir ancak 6 m2 den küçük, iyi havalandırılmamış mekanlarda şofben kullanıldığında, ortamdaki oksijen süratle tükenmekte, kazazedeler bu yüzden kaybedilmektedirler.
Şofben kazalarında alınması gereken önlemler

* Şofbeni mutlaka iyi çeken bir bacaya bağlayın.
* Şofbeni havalandırmazsanız, kapalı ve 6 m3 den küçük hacimli mekanlarda kullanmayın.
* Şofben ile tüp arasındaki LPG hortumunu 125 cm'den uzun tutmayın.
* Banyoya bolca hava girişini sağlayın.
* Banyoyu içerden kilitlemeyin

Düşme ve Kırılmalar

Düşmeler ve kırılmaları tanımak için temel bilgiler
Düşmelere bağlı yaralanmalar yumuşak doku ezilmeleri, sıyrıklar, bağ kopmaları, adale yırtıkları, kırıklar ve baş - boyun yaralanmaları gibi çeşitli yaralanma türlerini karşımıza getirir.

Düşmeyi hazırlayan bir çok koşu saymak mümkündür:
- Önlemsiz dayanmış bir merdiven
- Kötü aydınlatılmış kat merdivenleri
- Yükseğe çıkmak için konmuş masa ve sandalyeler
- Islak veya kaygan yüzey
- Kıvrık halı kenarı, yerde duran ağır bir cisim
- Alçak korkuluklu balkon
- Ani denge kayıpları
Düşme sonucu deri üstünde veya altında bir takım sorunlar oluşabilir.

A- Deri üstünde düşme sonucu oluşan sorunlar:
Abrazyon (sıyrık)
Sert cisim veya pütürlü yüzeylerin derinin üst kısımlarını sıyırması abrazyon olarak tanımlanır. Sıyrıklar tek başına olabileceği gibi yüzeydeki bir sıyrık, altta bir hematomu, bu da daha alttaki bir bağ veya adale yırtığını hatta kırığı işaret edebilir. Bu bakımdan abrazyonların önemsenmesi gerekir.

Yanmalar ve Haşlanmalar

Yanmalar ve Haşlanmaları tanımak için temel bilgiler
Yanık, kendisini meydana getiren fiziksel etkenin adıyla anılır. Sıcak su yanıkları, sıcak buhar yanıkları, sıcak yüzey yanıkları (soba, ütü...), alev yanıkları (ocak, mangal), elektrik yanıkları ve kimyasal maddelerin meydana getirdiği yanıklar.

Yanığı oluşturan fiziksel etkenin vücutta meydana getirdiği tahribat, deri, deri altı, daha derindeki kas ve kemiklerin olaydan zarar görmesiyle sonuçlanır. Bu harabiyetin oluş şiddeti, etkenin enerji olarak yoğun oluşununa ve etkenin vücuda temas süresine göre değişir.

Yanığın derinliği yanında, yanık yüzeyinin genişliği de önemlidir. Yanık yüzeyinin genişliği yaralınınn hayatta kalma şansı ile doğrudan bağlantılıdır. Bebeklerde %10, erişkinlerde %20'den geniş yanıklar muhakkak yataklı kurumlarda tedavi edilmelidir. Vücut yüzeyinin ne kadarı yandığı 9'lar kuralı şeması ile kolayca hesaplanabilir. Şemayı görmek için tıklayın

Ev Kazalarından Korunmak İçin

Çocuklarının kazalardan korunmasını ve evlerinin güvenli olmasını kim istemez. Kazaları önlemenin yolu, kazaların oluş şekillerini anlamaktan geçer.

Yapılan araştırmalar, ev kazalarının ebeveynlerin veya çocukların yorgun, dikkatsiz oldukları zamanlarda veya işleri acele halletmeye çalıştıkları durumlarda daha fazla olduğunu göstermektedir. Annelerin hamile oldukları, aybaşı dönemlerinin başlangıcında veya çok yorgun oldukları dönemler kazaların en çok görüldüğü dönemlerdir. Çokukların yorgun, aç veya huzursuz oldukları sırada daha çok kazaya maruz kaldığı da bilinmektedir.
Yorgun olmaktan, aybaşı dönemlerinizden veya çocukların acıkmasından kaçınılamayacağına göre bu gibi durumlarda kaza riskinin fazla olduğunu bilmek ve daha dikkatli davranmak zorundayız.

Kazaların genellikle çocuğun yalnız bırakıldığı anlarda oluştuğu bilinmektedir. Çocuğumuzu sürekli gözlemlememiz de olanaksız olduğuna göre ne yapacağız?

Çocukları Ev Kazalarından Koruma

Çocukların güvenli bir şekilde büyümesi için ev içinde bazı güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. VKV Amerikan Hastanesi’nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Şefi Dr. Önder Çerezci çocukların yatağından evinizin pencerelerine kadar her şeye dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.

Ev kazalarında en çok etkili olan araçlar:

1. Dönen motorlu araçlar
2. Isıtıcılar
3. Kurutucular
4. Çim kesme araçları
5. Ocaklar
6. Cam kapılar
7. Elektrik panoları
8. Kablolar

Tüketici güvenlik kurulu, 5 yaş altındaki çocukların % 85’inin herhangi bir ürün kapağını 5 dk. açamaması gerektiğini yine de %80’inde ise uygun açma tekniğinin gösterilmesine rağmen 10 dk. içerisinde kapağı açamaması gerektiğini koyu olarak belirtme zorunluluğu koyar.

EVİNİZ BEBEĞİNİZ İÇİN YETERİNCE GÜVENLİ Mİ?

İçerik yayınları